Yu, Hao & Zhang, Jianshuang, 2019, A New Species of Mallinella Strand, 1906 (Araneae: Zodariidae) from Guizhou Province, China

Yu, Hao & Zhang, Jianshuang, 2019, A New Species of Mallinella Strand, 1906 (Araneae: Zodariidae) from Guizhou Province, China, Acta Zoologica Bulgarica 71 (1), pp. 3-8

publication ID

https://doi.org/10.5281/zenodo.2652514

link to original document

https://doi.org/10.5281/zenodo.2652514

document provided by

Plazi