Zhang, Jianshuang, Yu, Hao & Zhong, Yang, 2018, Two new species of the Clubiona corticalis - group from Guizhou Province, China (Araneae: Clubionidae)

Zhang, Jianshuang, Yu, Hao & Zhong, Yang, 2018, Two new species of the Clubiona corticalis - group from Guizhou Province, China (Araneae: Clubionidae), Zootaxa 4415 (2), pp. 393-400

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4415.2.10

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4415.2.10

document provided by

Plazi