Heng, La-Mei, Zheng, Yu-Lin, Zhao, Yong-Bao & Wang, Yu-Jin, 2018, Radiation of members of the Soroseris hookeriana complex (Asteraceae) on the Qinghai-Tibetan Plateau and their proposed taxonomic treatment

Heng, La-Mei, Zheng, Yu-Lin, Zhao, Yong-Bao & Wang, Yu-Jin, 2018, Radiation of members of the Soroseris hookeriana complex (Asteraceae) on the Qinghai-Tibetan Plateau and their proposed taxonomic treatment, PhytoKeys 114, pp. 11-25

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.114.29914

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.114.29914

document provided by

PhytoKeys by Pensoft