Liu, Ping, Peng, Xianjin & Yan, Hengmei, 2016, Five new species of the Clubiona corticalis species group (Araneae, Clubionidae) from China

Liu, Ping, Peng, Xianjin & Yan, Hengmei, 2016, Five new species of the Clubiona corticalis species group (Araneae, Clubionidae) from China, Zootaxa 4184 (3), pp. 561-575

publication ID

document provided by

Plazi

Clubiona   new species  562
Clubiona   new species  564-567
Clubiona   new species  567-570
Clubiona   new species  570-572
Clubiona   new species  572-575