Xue, Xiao-Feng, Song, Zi-Wei & Hong, Xiao-Yue, 2007, Seven new species of the genus Epitrimerus Nalepa (Acari: Eriophyidae: Phyllocoptinae) from China

Xue, Xiao-Feng, Song, Zi-Wei & Hong, Xiao-Yue, 2007, Seven new species of the genus Epitrimerus Nalepa (Acari: Eriophyidae: Phyllocoptinae) from China, Zootaxa 1406, pp. 1-15

publication ID

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.175502

link to original document

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.175502

document provided by

Plazi