Huang, Jian-Fu, Ho, Hsuan-Ching, Chang, Yung-Hsu, Smith, David G. & Chen, Hong-Ming, 2018, Two new species of the conger eel genus Bathycongrus (Anguilliformes: Congridae) from Taiwan

Huang, Jian-Fu, Ho, Hsuan-Ching, Chang, Yung-Hsu, Smith, David G. & Chen, Hong-Ming, 2018, Two new species of the conger eel genus Bathycongrus (Anguilliformes: Congridae) from Taiwan, Zootaxa 4454 (1), pp. 107-117

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4454.1.11

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4454.1.11

document provided by

Plazi