Ren, Jin-Long, Wang, Kai, Nguyen, Tao Thien, Hoang, Chung Van, Zhong, Guang-Hui, Jiang, Ke, Guo, Peng & Li, Jia-Tang, 2018, Taxonomic re-evaluation of the monotypic genus Pararhabdophis Bourret, 1934 (Squamata: Colubridae: Natricinae) with discovery of its type species, P. chapaensis, from China

Ren, Jin-Long, Wang, Kai, Nguyen, Tao Thien, Hoang, Chung Van, Zhong, Guang-Hui, Jiang, Ke, Guo, Peng & Li, Jia-Tang, 2018, Taxonomic re-evaluation of the monotypic genus Pararhabdophis Bourret, 1934 (Squamata: Colubridae: Natricinae) with discovery of its type species, P. chapaensis, from China, Zootaxa 4486 (1), pp. 31-56

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4486.1.2

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4486.1.2

document provided by

Plazi