Dong, Ying-Ying, Liu, Zhiwei, Wang, Yi-Ping & Chen, Xue- Xin, 2018, A taxonomic review of Paramblynotus Cameron, 1908 in China, with descriptions of five new species (Hymenoptera: Cynipoidea: Liopteridae)

Dong, Ying-Ying, Liu, Zhiwei, Wang, Yi-Ping & Chen, Xue- Xin, 2018, A taxonomic review of Paramblynotus Cameron, 1908 in China, with descriptions of five new species (Hymenoptera: Cynipoidea: Liopteridae), Zootaxa 4486 (4), pp. 510-534

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4486.4.6

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4486.4.6

document provided by

Plazi