Deng, Huaiqing, Wen, Huamei, Xiao, Ning & Zhou, Jiang, 2016, A new blind species of the cave genus Oreonectes from Guizhou, China (Nemacheilinae)

Deng, Huaiqing, Wen, Huamei, Xiao, Ning & Zhou, Jiang, 2016, A new blind species of the cave genus Oreonectes from Guizhou, China (Nemacheilinae), ZooKeys 637, pp. 47-59

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.637.10202

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.637.10202

document provided by

ZooKeys by Pensoft