Wen, Fang, Tang, Wen-Xiu & Wei, Yi-Gang, 2011, Hemiboea angustifolia (Gesneriaceae), a new species endemic to a tropical limestone area of Guangxi, China

Wen, Fang, Tang, Wen-Xiu & Wei, Yi-Gang, 2011, Hemiboea angustifolia (Gesneriaceae), a new species endemic to a tropical limestone area of Guangxi, China, Phytotaxa 30, pp. 53-59

publication ID

https://doi.org/10.11646/phytotaxa.30.1.4

link to original document

https://doi.org/10.11646/phytotaxa.30.1.4

document provided by

Felipe