Jałoszyński, Paweł & Perkovsky, Evgeny, 2019, The Mastigitae genus † Baltostigus in Upper Eocene Rovno amber (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae)

Jałoszyński, Paweł & Perkovsky, Evgeny, 2019, The Mastigitae genus † Baltostigus in Upper Eocene Rovno amber (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae), Zootaxa 4661 (3), pp. 594-600

publication ID

document provided by

Plazi