Wang, Lei, Xin, Fan, Fang, Chu-Yu, Zhang, Yu & Wang, An-Tai, 2017, Two new brackish-water species of Macrostomum (Platyhelminthes, Macrostomida) from mangrove wetland in southern China

Wang, Lei, Xin, Fan, Fang, Chu-Yu, Zhang, Yu & Wang, An-Tai, 2017, Two new brackish-water species of Macrostomum (Platyhelminthes, Macrostomida) from mangrove wetland in southern China, Zootaxa 4276 (1), pp. 107-124

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4276.1.5

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4276.1.5

document provided by

Plazi