Xu, Yun, Fan, Qing-Hai & Huang, Jian, 2014, Description of a new species of Terminalichus (Acari: Trombidiformes: Tenuipalpidae) from China

Xu, Yun, Fan, Qing-Hai & Huang, Jian, 2014, Description of a new species of Terminalichus (Acari: Trombidiformes: Tenuipalpidae) from China, Zootaxa 3753 (3), pp. 233-250

publication ID

document provided by

Plazi