Wang, Xiaoxiao, Wu, San’An & Li, Shuqiang, 2012, Notes on two Draconarius species (Araneae, Agelenidae) from Guizhou, China

Wang, Xiaoxiao, Wu, San’An & Li, Shuqiang, 2012, Notes on two Draconarius species (Araneae, Agelenidae) from Guizhou, China, Zootaxa 3302, pp. 61-65

publication ID

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.280941

link to original document

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.280941

document provided by

Plazi