Dong, Min, Xu, Han, Wang, Yongjie, Jia, Chunfeng & Liu, Zhiqi, 2016, Revision of the genus Heterosmylus Krueger, 1913 from China (Neuroptera, Osmylidae)

Dong, Min, Xu, Han, Wang, Yongjie, Jia, Chunfeng & Liu, Zhiqi, 2016, Revision of the genus Heterosmylus Krueger, 1913 from China (Neuroptera, Osmylidae), ZooKeys 637, pp. 107-128

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.637.10310

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.637.10310

document provided by

ZooKeys by Pensoft