Liao, Cheng-Qing, Yagi, Sadahisa, Kobayashi, Shigeki & Huang, Guo-Hua, 2019, Two new species of Bucculatrix Zeller (Lepidoptera: Bucculatricidae) from China

Liao, Cheng-Qing, Yagi, Sadahisa, Kobayashi, Shigeki & Huang, Guo-Hua, 2019, Two new species of Bucculatrix Zeller (Lepidoptera: Bucculatricidae) from China, Zootaxa 4624 (3), pp. 322-336

publication ID

document provided by

Plazi