Xu, Jiasheng, Dai, Xiaohua, Liu, Peng, Bai, Haiyan, Diškus, Arūnas & Stonis, Jonas R., 2017, First report on Paratischeria from Asia (Lepidoptera: Tischeriidae)

Xu, Jiasheng, Dai, Xiaohua, Liu, Peng, Bai, Haiyan, Diškus, Arūnas & Stonis, Jonas R., 2017, First report on Paratischeria from Asia (Lepidoptera: Tischeriidae), Zootaxa 4350 (2), pp. 331-344

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4350.2.8

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4350.2.8

document provided by

Plazi