Stalažs, Arturs & Turka, Ināra, 2019, Eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) of Latvia: an annotated checklist

Stalažs, Arturs & Turka, Ināra, 2019, Eriophyoid mites (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) of Latvia: an annotated checklist, Zootaxa 4629 (2), pp. 211-236

publication ID

document provided by

Plazi

Cecidophyinae     214-216
Rhyncaphytoptus     214
Cecidophyopsis     216-217
Cecidophyes     216
Acalitus brevitarsus     217-218
Acalitus plicans     218-219
Acalitus phyllereus     218
Acalitus longisetosus     218
Aceria     219-222
Eriophyes     222-225
Aculops     225
Stenacis     225
Aculus     225-227
Phyllocoptes     227-228
Epitrimerus     227
Vasates     228
Phytoptus     229
Trisetacus     229
Sierraphytoptus     229-230