Hu, Renchuan, Wei, Sujuan, Liufu, Yongqing, Nong, Yunkai & Fang, Wei, 2019, Camellia debaoensis (Theaceae), a new species of yellow camellia from limestone karsts in southwestern China

Hu, Renchuan, Wei, Sujuan, Liufu, Yongqing, Nong, Yunkai & Fang, Wei, 2019, Camellia debaoensis (Theaceae), a new species of yellow camellia from limestone karsts in southwestern China, PhytoKeys 135, pp. 49-58

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.135.38756

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.135.38756

document provided by

PhytoKeys by Pensoft