Mirab-Balou, Majid, Yang, Shu-Lan & Tong, Xiao-Li, 2012, Bathrips in China (Thysanoptera: Thripidae), with a new record and new synonym

Mirab-Balou, Majid, Yang, Shu-Lan & Tong, Xiao-Li, 2012, Bathrips in China (Thysanoptera: Thripidae), with a new record and new synonym, Zootaxa 3571, pp. 87-88

publication ID

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.211997

link to original document

http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.211997

document provided by

Plazi