Wang, Kai, Jiang, Ke, Jin, Jieqiong, Liu, Xu & Che, Jing, 2019, Confirmation of Trachischium guentheri (Serpentes: Colubridae) from Tibet, China, with description of Tibetan T. monticola

Wang, Kai, Jiang, Ke, Jin, Jieqiong, Liu, Xu & Che, Jing, 2019, Confirmation of Trachischium guentheri (Serpentes: Colubridae) from Tibet, China, with description of Tibetan T. monticola, Zootaxa 4688 (1), pp. 101-110

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4688.1.5

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4688.1.5

document provided by

Plazi