Liu, Kun, Meng, De-Chang, Huang, Zhang-Jie, Maciejewski, Stephen & Xin, Zi-Bing, 2020, Primulina jiuyishanica (Gesneriaceae), a new species from Hunan, China

Liu, Kun, Meng, De-Chang, Huang, Zhang-Jie, Maciejewski, Stephen & Xin, Zi-Bing, 2020, Primulina jiuyishanica (Gesneriaceae), a new species from Hunan, China, PhytoKeys 162, pp. 37-44

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.162.53763

document provided by

PhytoKeys by Pensoft