Zhang, Jun-Xia, Zhu, Ming-Sheng & Song, Da-Xiang, 2005, Revision of the spider genus Hamataliwa Keyserling from China (Araneae: Oxyopidae)

Zhang, Jun-Xia, Zhu, Ming-Sheng & Song, Da-Xiang, 2005, Revision of the spider genus Hamataliwa Keyserling from China (Araneae: Oxyopidae), Zootaxa 1017 (1017), pp. 1-17

publication ID

1175­5334

document provided by

Felipe