Gao, Wan-Li, Li, Ying, Chai, Chun-Yue, Yan, Zhen-Li & Hui, Feng-Li, 2021, New species of Yamadazyma from rotting wood in China

Gao, Wan-Li, Li, Ying, Chai, Chun-Yue, Yan, Zhen-Li & Hui, Feng-Li, 2021, New species of Yamadazyma from rotting wood in China, MycoKeys 83, pp. 69-84

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.83.71156

document provided by

MycoKeys by Pensoft