He, Zhuqing, Lu, Hui, Wang, Xiaoyin & Li, Kai, 2016, Two new species of Speonemobius from Southwest China (Orthoptera: Gryllidae: Nemobiinae)

He, Zhuqing, Lu, Hui, Wang, Xiaoyin & Li, Kai, 2016, Two new species of Speonemobius from Southwest China (Orthoptera: Gryllidae: Nemobiinae), Zootaxa 4205 (5), pp. 454-458

publication ID

document provided by

Plazi