Jiang, Ri-Xin & Wang, Shuo, 2020, Discovery of the genus Termitodiellus Nakane, 1961 in China, with description of Termitodiellus hainanensis Jiang & Wang, new species (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae)

Jiang, Ri-Xin & Wang, Shuo, 2020, Discovery of the genus Termitodiellus Nakane, 1961 in China, with description of Termitodiellus hainanensis Jiang & Wang, new species (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae), Zootaxa 4743 (2), pp. 289-294

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4743.2.13

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4743.2.13

document provided by

Plazi