Zhi, Yan, Yang, Lin, Zhang, Pei & Chen, Xiang-Sheng, 2017, Taxonomic study of the genus Neocarpia Tsaur & Hsu, with descriptions of two new species from China (Hemiptera, Fulgoromorpha, Cixiidae)

Zhi, Yan, Yang, Lin, Zhang, Pei & Chen, Xiang-Sheng, 2017, Taxonomic study of the genus Neocarpia Tsaur & Hsu, with descriptions of two new species from China (Hemiptera, Fulgoromorpha, Cixiidae), ZooKeys 695, pp. 19-35

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.695.12809

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.695.12809

document provided by

ZooKeys by Pensoft