Liu, Ke-Ke, Ying, Yuan-hao, Fomichev, Alexander A., Zhao, Dan-chen, Li, Wen-hui, Xiao, Yong-hong & Xu, Xiang, 2022, Crab spiders (Araneae, Thomisidae) of Jinggang Mountain National Nature Reserve, Jiangxi Province, China

Liu, Ke-Ke, Ying, Yuan-hao, Fomichev, Alexander A., Zhao, Dan-chen, Li, Wen-hui, Xiao, Yong-hong & Xu, Xiang, 2022, Crab spiders (Araneae, Thomisidae) of Jinggang Mountain National Nature Reserve, Jiangxi Province, China, ZooKeys 1095, pp. 43-74

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.1095.72829

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/zookeys.1095.72829

document provided by

ZooKeys Pensoft

Stephanopis xiangzhouica   sp. nov.  43
Stephanopis     43
Pharta     43
Lysiteles     43
Lysiteles subspirellus   sp. nov.  43
Xysticus lesserti     43
Pharta lingxiufengica   sp. nov.  43
Oxytate mucunica   sp. nov.  43
Xysticus     43
Oxytate     43
Ebelingia     43
Oxytate bicornis     43
Angaeus xieluae   sp. nov.  43
Ebelingia forcipata   comb. nov.  43
Angaeus     43