Wijayawardene, Nalin N., Dissanayake, Lakmali S., Li, Qi-Rui, Dai, Dong-Qi, Xiao, Yuanpin, Wen, Ting-Chi, Karunarathna, Samantha C., Wu, Hai-Xia, Zhang, Huang, Tibpromma, Saowaluck, Kang, Ji-Chuan, Wang, Yong, Shen, Xiang- Chun, Tang, Li-Zhou, Deng, Chun-Ying, Liu, Yanxia & Kang, Yingqian, 2021, Yunnan-Guizhou Plateau: a mycological hotspot

Wijayawardene, Nalin N., Dissanayake, Lakmali S., Li, Qi-Rui, Dai, Dong-Qi, Xiao, Yuanpin, Wen, Ting-Chi, Karunarathna, Samantha C., Wu, Hai-Xia, Zhang, Huang, Tibpromma, Saowaluck, Kang, Ji-Chuan, Wang, Yong, Shen, Xiang- Chun, Tang, Li-Zhou, Deng, Chun-Ying, Liu, Yanxia & Kang, Yingqian, 2021, Yunnan-Guizhou Plateau: a mycological hotspot, Phytotaxa 523 (1), pp. 1-31

publication ID

https://doi.org/10.11646/phytotaxa.523.1.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/phytotaxa.523.1.1

document provided by

Plazi