Zhang, Li-Xia, Tan, Yun-Hong, Li, Jian-Wu, Wen, Bin, Yin, Jian-Tao & Lan, Qin-Ying, 2014, Hemiboea malipoensis, a new species of Gesneriaceae from southeastern Yunnan, China

Zhang, Li-Xia, Tan, Yun-Hong, Li, Jian-Wu, Wen, Bin, Yin, Jian-Tao & Lan, Qin-Ying, 2014, Hemiboea malipoensis, a new species of Gesneriaceae from southeastern Yunnan, China, Phytotaxa 174 (3), pp. 165-172

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.174.3.5

document provided by

Felipe