Yin, Zi-Wei, Li, Li-Zhen & Zhao, Mei-Jun, 2011, Dayao gen. n. of the subtribe Tyrina (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae) from South China

Yin, Zi-Wei, Li, Li-Zhen & Zhao, Mei-Jun, 2011, Dayao gen. n. of the subtribe Tyrina (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae) from South China, ZooKeys 141, pp. 45-52

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.141.1948

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.141.1948

document provided by

ZooKeys by Pensoft