Ding, Nuo, Liu, Yi-Jiao, Liao, Xin-Yi, Shen, Chu-Ze & He, Zhu-Qing, 2021, A new species of Parapteronemobius from Zhejiang, China (Orthoptera Trigonidiidae: Nemobiinae)

Ding, Nuo, Liu, Yi-Jiao, Liao, Xin-Yi, Shen, Chu-Ze & He, Zhu-Qing, 2021, A new species of Parapteronemobius from Zhejiang, China (Orthoptera Trigonidiidae: Nemobiinae), Zootaxa 4985 (2), pp. 294-300

publication ID

document provided by

Plazi