Zhang, Yu-Xiao, Ye, Xia-Ying, Liu, En-De & Li, De-Zhu, 2019, Yushania tongpeii (Poaceae, Bambusoideae), a new bamboo species from north-eastern Yunnan, China

Zhang, Yu-Xiao, Ye, Xia-Ying, Liu, En-De & Li, De-Zhu, 2019, Yushania tongpeii (Poaceae, Bambusoideae), a new bamboo species from north-eastern Yunnan, China, PhytoKeys 130, pp. 135-141

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.130.34466

document provided by

PhytoKeys by Pensoft