Hu, Hong Min, Liu, Li Li, Zhang, Xu, Lin, Yan, Shen, Xiang Chun, Long, Si Han, Kang, Ji Chuan, Wijayawardene, Nalin N., Li, Qi Rui & Long, Qing De, 2022, New species and records of Neomassaria, Oxydothis and Roussoella (Pezizomycotina, Ascomycota) associated with palm and bamboo from China

Hu, Hong Min, Liu, Li Li, Zhang, Xu, Lin, Yan, Shen, Xiang Chun, Long, Si Han, Kang, Ji Chuan, Wijayawardene, Nalin N., Li, Qi Rui & Long, Qing De, 2022, New species and records of Neomassaria, Oxydothis and Roussoella (Pezizomycotina, Ascomycota) associated with palm and bamboo from China, MycoKeys 93, pp. 165-191

publication ID

https://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.93.89888

link to original document

https://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.93.89888

document provided by

MycoKeys Pensoft