Wang, Chao-Qun, Li, Tai-Hui, Zhang, Ming, He, Xiao-Lan, Qin, Wei-Qiang, Liu, Tie-Zhi, Zeng, Nian-Kai, Wang, Xiang-Hua, Liu, Jian, 2020, Hygrophorus subsection Hygrophorus (Hygrophoraceae, Agaricales) in China

Wang, Chao-Qun, Li, Tai-Hui, Zhang, Ming, He, Xiao-Lan, Qin, Wei-Qiang, Liu, Tie-Zhi, Zeng, Nian-Kai, Wang, Xiang-Hua, Liu, Jian, 2020, Hygrophorus subsection Hygrophorus (Hygrophoraceae, Agaricales) in China, MycoKeys 68, pp. 49-73

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.68.53264

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.68.53264

document provided by

MycoKeys by Pensoft