Owen Lonsdale, 2017, World Catalogue of the Druid Flies (Diptera: Schizophora: Clusiidae)

Owen Lonsdale, 2017, World Catalogue of the Druid Flies (Diptera: Schizophora: Clusiidae), Zootaxa 4333 (1), pp. 1-85

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4333.1.1

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4333.1.1

document provided by

Plazi

Clusiidae     7-9
Clusiinae     9
Clusia     9-14
Phylloclusia     14-15
Melanoclusia     14
Tetrameringia     15
Clusiodinae     15
Allometopon     17-20
Clusiodes     21-29
Czernyola     29-35
Hendelia     35-41
Heteromeringia     41-47
Apiochaeta     47-50
Chaetoclusia     50-52
Sobarocephala     52-70
Procerosoma     52
Acartophthalmites     70-71
Clusiodinae     71
Xenanthomyza     71