Di, Zhiyong, He, Yawen, Wu, Yingliang, Cao, Zhijian, Liu, Hui, Jiang, Dahe & Li, Wenxin, 2011, The scorpions of Yunnan (China): updated identification key, new record and redescriptions of Euscorpiops kubani and E. shidian (Arachnida, Scorpiones)

Di, Zhiyong, He, Yawen, Wu, Yingliang, Cao, Zhijian, Liu, Hui, Jiang, Dahe & Li, Wenxin, 2011, The scorpions of Yunnan (China): updated identification key, new record and redescriptions of Euscorpiops kubani and E. shidian (Arachnida, Scorpiones), ZooKeys 82, pp. 1-33

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.82.715

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.82.715

document provided by

ZooKeys by Pensoft