Xue, Jing, Li, Xiaochen, Wang, Lizhi, Xian, Panpan & Chen, Huiqing, 2017, Bryochoerus liupanensis sp. nov. and Pseudechiniscus chengi. sp. nov. (Tardigrada: Heterotardigrada: Echiniscidae) from China

Xue, Jing, Li, Xiaochen, Wang, Lizhi, Xian, Panpan & Chen, Huiqing, 2017, Bryochoerus liupanensis sp. nov. and Pseudechiniscus chengi. sp. nov. (Tardigrada: Heterotardigrada: Echiniscidae) from China, Zootaxa 4291 (2), pp. 324-334

publication ID

document provided by

Plazi