Jin, Zhenyu, Xie, Guanglin & Yang, Qixin, 2016, Description of a new species of Dascillus Latreille from Sichuan, China (Coleoptera: Dascillidae)

Jin, Zhenyu, Xie, Guanglin & Yang, Qixin, 2016, Description of a new species of Dascillus Latreille from Sichuan, China (Coleoptera: Dascillidae), Zootaxa 4200 (2), pp. 321-323

publication ID

document provided by

Plazi