Li, Sai Nan, Xu, Fei, Jiang, Ming, Liu, Feng, Wu, Fang, Zhang, Ping, Fan, Yu Guang & Chen, Zuo Hong, 2021, Two new toxic yellow Inocybe species from China: morphological characteristics, phylogenetic analyses and toxin detection

Li, Sai Nan, Xu, Fei, Jiang, Ming, Liu, Feng, Wu, Fang, Zhang, Ping, Fan, Yu Guang & Chen, Zuo Hong, 2021, Two new toxic yellow Inocybe species from China: morphological characteristics, phylogenetic analyses and toxin detection, MycoKeys 81, pp. 185-204

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/mycokeys.81.68485

document provided by

MycoKeys by Pensoft