Chen 1, Jun-Tong, Kuang, Tian-Hui, Huang, Xian-Han, Zhang, Xin-Jian, Sun, Hang & Deng, Tao, 2022, Taxonomic identity of Corydalis lidenii (Papaveraceae)

Chen 1, Jun-Tong, Kuang, Tian-Hui, Huang, Xian-Han, Zhang, Xin-Jian, Sun, Hang & Deng, Tao, 2022, Taxonomic identity of Corydalis lidenii (Papaveraceae), PhytoKeys 190, pp. 35-45

publication ID

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/phytokeys.190.80724

document provided by

PhytoKeys by Pensoft