Jehamalar, E. Eyarin & Chandra, Kailash, 2013, On the genus Tenagogonus Stål (Hemiptera: Heteroptera: Gerridae) from India with a description of a new species

Jehamalar, E. Eyarin & Chandra, Kailash, 2013, On the genus Tenagogonus Stål (Hemiptera: Heteroptera: Gerridae) from India with a description of a new species, Zootaxa 3616 (4), pp. 378-386

publication ID

document provided by

Plazi