Huang, Si-Yao, Ji, Shu-Qin, Wang, Min & Fan, Xiao-Ling, 2018, Barsine paraprominens sp. nov. (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Lithosiini) from China, with notes on four new records

Huang, Si-Yao, Ji, Shu-Qin, Wang, Min & Fan, Xiao-Ling, 2018, Barsine paraprominens sp. nov. (Lepidoptera, Erebidae, Arctiinae, Lithosiini) from China, with notes on four new records, Zootaxa 4457 (1), pp. 189-196

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4457.1.11

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4457.1.11

document provided by

Plazi