Zhao, Yu-Chen, Wang, Zhang-Xun & Wang, Xin-Pu, 2019, Two new species of Yunnanomonticola Telnov (Coleoptera, Anthicidae) from China

Zhao, Yu-Chen, Wang, Zhang-Xun & Wang, Xin-Pu, 2019, Two new species of Yunnanomonticola Telnov (Coleoptera, Anthicidae) from China, ZooKeys 842, pp. 153-161

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.842.30741

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.842.30741

document provided by

ZooKeys by Pensoft