Li, Xiaochen, Wang, Lizhi, Liu, Ying & Su, Lina, 2005, A new species and five new records of the family Echiniscidae (Tardigrada) from China

Li, Xiaochen, Wang, Lizhi, Liu, Ying & Su, Lina, 2005, A new species and five new records of the family Echiniscidae (Tardigrada) from China, Zootaxa 1093 (1), pp. 25-33

publication ID

link to original document

https://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.1093.1.2

document provided by

Felipe