Wang, Yongjie, Du, Xiangge & Liu, Zhiqi, 2008, Two new species of Thyridosmylus Krüger (Neuroptera: Osmylidae) from China

Wang, Yongjie, Du, Xiangge & Liu, Zhiqi, 2008, Two new species of Thyridosmylus Krüger (Neuroptera: Osmylidae) from China, Zootaxa 1793, pp. 65-68

publication ID

document provided by

Plazi