Gao, Jiangyong, Ji, Baozhong & Liu, Shuwen, 2011, A new species of Placusa Erichson (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) from China

Gao, Jiangyong, Ji, Baozhong & Liu, Shuwen, 2011, A new species of Placusa Erichson (Coleoptera, Staphylinidae, Aleocharinae) from China, Zootaxa 3094, pp. 43-51

publication ID

document provided by

Plazi