Lyu, Zhi-Tong, Zeng, Zhao-Chi, Wang, Jian, Liu, Zu-Yao, Huang, Ya-Qiong, Li, Wen-Zhou & Wang, Ying-Yong, 2021, Four new species of Panophrys (Anura, Megophryidae) from eastern China, with discussion on the recognition of Panophrys as a distinct genus

Lyu, Zhi-Tong, Zeng, Zhao-Chi, Wang, Jian, Liu, Zu-Yao, Huang, Ya-Qiong, Li, Wen-Zhou & Wang, Ying-Yong, 2021, Four new species of Panophrys (Anura, Megophryidae) from eastern China, with discussion on the recognition of Panophrys as a distinct genus, Zootaxa 4927 (1), pp. 9-40

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4927.1.2

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4927.1.2

document provided by

Plazi