Xue, Guoxi, Li, Meng, Li, Xiaojuan, Xie, Guoguang, Chen, Keda & Li, Jialing, 2019, A new species of the genus Zographetus Watson, 1893 from China (Lepidoptera: Hesperiidae)

Xue, Guoxi, Li, Meng, Li, Xiaojuan, Xie, Guoguang, Chen, Keda & Li, Jialing, 2019, A new species of the genus Zographetus Watson, 1893 from China (Lepidoptera: Hesperiidae), Zootaxa 4629 (2), pp. 255-262

publication ID

document provided by

Plazi