Yan, Li-ping, Xu, Wen-tian, Wang, Ming-fu & Zhang, Dong, 2019, A new species of Fannia (Diptera, Fanniidae) from Yunnan, China

Yan, Li-ping, Xu, Wen-tian, Wang, Ming-fu & Zhang, Dong, 2019, A new species of Fannia (Diptera, Fanniidae) from Yunnan, China, ZooKeys 862, pp. 153-158

publication ID

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.862.34280

link to original document

http://dx.doi.org/10.3897/zookeys.862.34280

document provided by

ZooKeys by Pensoft